W co warto inwestować?

Wszelkie nadwyżki finansowe, jakie posiadamy, powinny być nie tylko odkładane, ale dobrze by było, aby były również inwestowane. Chodzi tutaj przede wszystkim o stworzenie sytuacji, w której pieniądze będą przynosić określone zyski, pewne, choć czasem niskie. Jakie możliwości inwestycyjne można znaleźć na rynkach finansowych?

Oszczędzanie dla rozważnych

Osoby o niskiej skłonności do podejmowania ryzyka najczęściej wybierają produkty o niskim oprocentowaniu, za to z gwarancją wypłaty na koniec danego okresu. Takimi produktami są lokaty terminowe, ale również rachunki oszczędnościowe z miesięczną kapitalizacją czy nawet obligacje Skarbu Państwa, oferowane z prawem do wykupu po 5 czy po 10 latach. Na rynku nadal są oferowane rachunki bieżące, na których środki pieniężne są również oprocentowane.

Fundusze inwestycyjne i giełda

Inwestowane w jednostki funduszy inwestycyjnych oraz samodzielne inwestowanie w akcje na giełdzie papierów wartościowych skierowane jest do osób, które nie oczekują szybkich zysków. W tym przypadku ważny jest horyzont inwestycyjny – jednostki funduszy inwestycyjnych mogą przynieść wysokie stopy zwrotu na przestrzeni kilku lat. Z kolei inwestowanie w akcje spółek giełdowych jest obecnie coraz rzadziej wykorzystywane przez inwestorów. Ostatnie doniesienia prasowe mówiły, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy z polskiej giełdy odpłynęło około 50 mld dolarów.

Metale szlachetne i waluta

Bez względu na sytuację gospodarczą posiadanie oszczędności ulokowanych w złocie lub w walutach wymienialnych jest pewniejsze niż trzymanie oszczędności w złotówkach. W przypadku metali warto się zastanowić, czy zainwestować środki w złoto inwestycyjne czy raczej w złotą lub srebrną biżuterię. Z kolei waluty w ciągu kilku ostatnich lat przynosiły inwestorom jedynie zyski. W perspektywie kilku najbliższych tygodni należy się spodziewać dalszych wzrostów, zwłaszcza w przypadku euro, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego, przy czym na długoterminowy trend w przypadku waluty istotny wpływ będzie miało referendum związane z wyjściem UK z UE.

[Głosów:1    Średnia:5/5]