Gdzie ulokować oszczędności

Mimo że Polacy statystycznie nie posiadają wysokich oszczędności, to ich oszczędności powinny być bezpieczne i ulokowane w takich produktach, które zapewnią im stabilne zyski. Z tego powodu najczęściej wybierane są produkty oferowane przez banki.

Produkty bankowe

Oprócz trzymania oszczędności w domu równie popularnym sposobem na oszczędzanie jest lokowanie ich w produkty bankowe. Najpopularniejsze z nich to depozyty terminowe, dostępne jako lokaty krótko i długoterminowe, oraz rachunki oszczędnościowe. W niektórych bankach także środki, które znajdują się na rachunkach bieżących, są oprocentowane i zapewniają niewysokie, za to stabilne zyski. Lokaty i rachunki oszczędnościowe różnią się, choć obecnie zapewniają dosyć podobne, niskie oprocentowanie. Na rachunkach oszczędnościowych odsetki naliczają się od każdej kwoty, która się znajduje na rachunku. Rachunki oszczędnościowe otwierane są bezterminowo i w każdej chwili można z nich wycofać środki. W przypadku lokaty terminowej konieczne jest dokonanie wpłaty w wysokości równej co najmniej kwocie minimalnej, określonej przez bank, dodatkowo lokatę otwiera się na określony czas, a przy jej wcześniejszym zerwaniu nie są najczęściej doliczane naliczone odsetki.

Produkty inwestycyjne

Osoby, które są skłonne do ponoszenia większego ryzyka inwestycyjnego, mogą skorzystać z inwestowania w jednostki funduszy inwestycyjnych lub też skorzystać z możliwości lokowania oszczędności w produkty inwestycyjne, jak np. dzieła sztuki, złoto czy wino. W tym przypadku inwestycje obarczone są większym ryzykiem, a inwestowanie rozkłada się na kilka lat. Ten rodzaj oszczędzania nie jest wskazany w przypadku oszczędzania na cele krótkoterminowe, jak np. zakup nowego komputera, wyjazd na wakacje czy remont domu.

Z perspektywy kilku ostatnich lat dobre stopy zwrotu zapewniało inwestowanie w walutę, przy czym trudno obecnie jest prognozować, czy trend wzrostowy będzie utrzymany. Na pewno cała polska gospodarka nie jest odporna na wahania walutowe.

[Głosów:1    Średnia:5/5]