Sfinansowanie działalności z funduszy Urzędu pracy

Własna działalność to marzenie wielu osób. Z takiej możliwości często również korzystają osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które mogą wnioskować o środki na sfinansowanie własnej działalności.

Dla kogo środki z Urzędu Pracy

Osoby bezrobotne mogą składać wnioski o przyznanie środków na otworzenie działalności w tych urzędach, w których są zarejestrowani, przy czym nie ma znaczenia prawo do korzystania z zasiłku. W każdym urzędzie pula środków uruchamiana jest w innym terminie, dodatkowo bezrobotni muszą złożyć odpowiedni wniosek oraz biznesplan we wskazanym przez urząd terminie. Zwykle takie terminy ogłaszane są z kilkudniowym wyprzedzeniem. Obecnie jednorazowe dofinansowanie ze środków, które rozdziela Urząd Pracy, nie może przekroczyć 16 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie działalności mogą składać osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej (nie posiadały czynnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej). W okresie wspomnianych 12 miesięcy nie mogły również otrzymać środków na sfinansowanie działalności czy na dofinansowanie działalności rolniczej. Ważna jest również nieposzlakowana opinia wnioskodawcy, który nie może figurować w rejestrach KRD jako nierzetelny partner. W ciągu ostatnich 2 lat wnioskodawca nie mógł być również karany za przestępstwa gospodarcze.

Teoretycznie maksymalna kwota dofinansowania określana jest jako sześciokrotność najniższego wynagrodzenia, przy czym faktyczna wysokość dofinansowania do działalności określana jest przez Urząd Pracy. W każdej gminie ustalany jest również katalog działalności, które nie podlegają dofinansowaniu. Najczęściej nie będą dofinansowane działalności sezonowe, związane z rolnictwem czy też akwizycja i handel na targowiskach. W Warszawie Urzędy Pracy nie udzielają dofinansowania w przypadków osób, które będą wykonywać działalność usługową jako przewoźnicy, a z funduszy przyznanych na otwarcie działalności nie można również finansować zakupu środków transportu, które mogłyby zwiększyć majątek przyszłej firmy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]