W potocznym rozumieniu pojęcie odszkodowania i zadośćuczynienia jest często równoważne. Tymczasem w języku prawniczym są to dwa odrębne pojęcia, których używa się do określenia dwóch zupełnie różnych form rekompensaty. W przypadku zadośćuczynienia, chodzi przede wszystkim o zrekompensowanie strat niematerialnych. Gdy mówimy o pokryciu strat o charakterze majątkowym-materialnym, na myśli mamy właśnie odszkodowanie – Poznań i inne duże miasta to siedziby wielu firm prawniczych, które pomagają klientom uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesione straty materialne i niematerialne. A czy pomiędzy tymi dwiema formami rekompensaty istnieją jeszcze jakieś inne podobieństwa i różnice?

Szkoda majątkowa i niemajątkowa

Określenie szkody majątkowej jest stosunkowo łatwe, w związku z czym zabiegi o uzyskanie odszkodowania adekwatnego do poniesionej straty materialnej, wykwalifikowanemu prawnikowi nie powinny sprawić większego kłopotu. Wystarczy zebrać opinie biegłych osób, które wycenią wartość zagrabionego, zniszczonego lub uszkodzonego majątku, a także skumulować wszystkie rachunki związane ze zniwelowaniem powstałej szkody. Zebrana w ten sposób kwota będzie podstawą, by uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie – Poznań jest jednym z miast, w którym działają wyspecjalizowane firmy, zajmujące się dochodzeniem odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, osób prawnych i prywatnych.

Szkoda niemajątkowa jest trudniejsza do wyceny, przez co wartość rekompensaty może być bardzo różna i często zależy od umiejętności prawniczych osoby, która prowadzi konkretną sprawę. Doskonałym przykładem szkody niematerialnej, która jest trudna do jednoznacznego określenia jest ból, zarówno ból fizyczny, jak i psychiczny, który jest wynikiem jakiegoś zdarzenia, na przykład wypadku komunikacyjnego.

Forma odszkodowania i zadośćuczynienia

Podstawowym rodzajem odszkodowania są odszkodowania jednorazowe, które mają pokryć stratę wynikającą z zaistnienia określonego zdarzenia, na przykład wypadku komunikacyjnego. Uzyskanie takiego odszkodowania w Poznaniu lub jakimkolwiek innym miejscu w Polsce jest stosunkowo proste. Wystarczy przedstawić rachunki – wycenę szkody i starać się o jej pokrycie bezpośrednio przez sprawcę albo przez firmę ubezpieczeniową. Inną formą odszkodowania może być renta z tytułu zwiększonych potrzeb – na przykład wtedy, gdy musimy się rehabilitować, a także odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu – gdy przez określony okres czasu nie możemy pracować. Co ciekawe, zadośćuczynienie to również forma odszkodowania. W tym jednak przypadku jest to specyficzne odszkodowanie, bo nie związane z poniesionymi stratami. Zadośćuczynieniem jest rekompensata za doznane szkody fizyczne i psychiczne, co daje pole do szerokich interpretacji.

Jeśli ponieśliśmy jakiegoś rodzaju stratę, pierwszym kierunkiem naszych starań powinno być odszkodowanie – Poznań to siedziba wielu wyspecjalizowanych firm, które zajmują się tego typu sprawami, zwłaszcza sprawami z zakresu odszkodowań komunikacyjnych. Drugim kierunkiem powinno być staranie o zadośćuczynienie. Uzyskanie odszkodowania w tej drugiej formie jest zwykle trudniejsze i zajmuje więcej czasu i właśnie dlatego w pierwszej kolejności warto zabiegać o odszkodowanie za straty materialne.

[Głosów:2    Średnia:3/5]