Ochrona prywatności sygnalisty – co trzeba wiedzieć o kanałach zgłoszeniowych

Zasady ochrony sygnalisty, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej wprowadza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Kwestie te będą również uregulowane w polskich przepisach, na które w tej chwili czekamy.

Dlaczego anonimowość sygnalisty jest tak ważna?

Ochrona tożsamości sygnalisty jest kluczowa w ww. przepisach. Zgłaszanie naruszenia może nastręczać nie tylko problemy natury fizycznej (w jaki sposób mam to zrobić?), ale również natury psychicznej (co pomyślą o mnie inni? co mnie czeka? co się będzie działo?). Wiele osób najzwyczajniej obawia się, że ujawnienie nieprawidłowości wpłynie niekorzystnie na jego życie. Boją się utraty pracy, szykan, wytykania palcami oraz innych nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego nie chcą być sygnalistami, choć posiadają wiedzę popartą dowodami na temat nieprawidłowości. I dopiero w ostateczności decydują się na ujawnienie tych informacji. Dlatego zapewnienie 100% anonimowości sygnaliście da tą bezpieczną pewność, którą potrzebuje osoba zgłaszająca.

Jak zadbać o anonimowość sygnalisty?

Aby sygnalista czuł się bezpieczny należy przygotować system zgłaszania nieprawidłowości na odpowiednim poziomie. Powinno się wprowadzić rozwiązania takie jak:

  • ograniczenie do minimum liczby osób, które mają dostęp do zgłoszenia,
  • dostęp do informacji o zgłoszeniu tylko dla upoważnionych osób,
  • przyjmowanie zgłoszeń anonimowych,
  • anonimizacja danych wszędzie tam, gdzie nie ma to wpływu na działania następcze,
  • przyjmowanie zgłoszeń poprzez dedykowaną aplikację, np. https://sygnalista24.info/.

Rozwiązania poparte dodatkowo stosownym regulaminem zgłoszeń wewnętrznych i instrukcją obsługi zgłoszeń dadzą pewność, że dane osobowe sygnalisty będą odpowiednio chronione.

Tak jak powszechnie wiadomo – najsłabszym ogniwem jest najczęściej człowiek. Pozostaje nam zatem również szkolić osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń. Należy również uświadamiać pozostałych pracowników, że nawet jak przypadkowo wejdą w posiadanie informacji o zgłoszeniu muszą zachować tajemnicę.

[Głosów:0    Średnia:0/5]