Jakie są główne zalety faktoringu online

Faktoring jest usługą, która przede wszystkim pozwala na szybki dostęp do środków finansowych zamrożonych w oczekujących wpłatach za faktury wystawione z odroczonym terminem płatności. Jest zatem narzędziem, którego nadrzędną rolą jest wpływ na poprawę płynności przedsiębiorstwa. Jednakże usługa faktoringu niesie ze sobą szereg dodatkowych profitów, z których warto korzystać. Jakie zatem pozytywy łączą się jeszcze z usługą finansowania faktur?

Najistotniejsza zaleta faktoringu online

Jedną z większych zalet faktoringu jest prosty dostęp do usług. Ponieważ zawarcie umowy z firmą faktoringową i korzystanie z finansowania nie wymagają stosu dokumentów. Skomplikowanych procedur czy dowożenia dokumentacji do partnera faktoringowego. Obecnie większość formalności, a także obieg dokumentów można załatwić drogą elektroniczną. Przy wykorzystaniu bardzo wygodnej formy finansowania faktur, jaką jest faktoring online.

Pośród wymiernych profitów wynikających z korzystania z faktoringu online nie można nie wspomnieć o olbrzymiej oszczędności czasu, jaką zyskuje przedsiębiorca. I opcji wykorzystania go na wprowadzanie modyfikacji dążących do intensywnego rozwoju firmy.

Dodatkowo z usługi faktoringu mogą korzystać również nowo istniejące firmy, które nie zbudowały jeszcze wiarygodności kredytowej, która umożliwiłaby finansowanie przedsiębiorstwa kredytem. Poza tym same procedury związane z zawarciem umowy nie należą do skomplikowanych. Dodatkowym atutem jest też brak konieczności badania historii zadłużenia czy zdolności kredytowej.

Inne podstawowe mocne strony faktoringu online

Finansowanie faktur oprócz szybkiego dostępu do gotówki otwiera także dostęp do usług dodatkowych. I bezsprzecznie są to świadczenia, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Do najważniejszych atrybutów, którymi się cechują się usługi faktoringu, należą między innymi:

  • Możliwość dostępu do usług administrowania wierzytelnościami.
  •  Perspektywa, jaką jest odliczenie kosztów finansowania od podatku VAT i podatku dochodowego.
  •  Brak konieczności uwzględnienia faktoringu w bilansie, podczas gdy kredyt musi być w nim zawarty.

Ponadto faktoring nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej firmy. Pozwala na wykorzystanie pozyskanych środków finansowych na dowolny cel. I w przypadku faktoringu pełnego zdejmuje z przedsiębiorcy odpowiedzialność za potencjalną niewypłacalność kontrahenta. Dzięki czemu klient firmy faktoringowej po wystawieniu faktury otrzymuje od firmy faktoringowej zaliczkę na poczet wystawionej faktury. I nie musi się martwić czy kontrahent terminowo ureguluje należność. W razie opóźnień w płatnościach lub przy całkowitym braku wpłaty należności od odbiorcy faktury, firma faktoringowa dochodzi roszczeń już we własnym zakresie.  Jako wartość dodaną korzystnie wpływającą na płynność finansową przedsiębiorstwa należy również uznać skuteczne dyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania należności.

Krótki wniosek

Faktoring jest usługą wielotorową łączącą wiele wartości dodanych materialnych i niematerialnych. Warto korzystać z perspektyw, jakie daje, zwłaszcza że dostęp do usług jest możliwy, drogą online. Złożony w dzień roboczy przez Internet wniosek może zostać rozpatrzony zaledwie w 24 godziny. I tuż po zawarciu umowy z firmą faktoringową i ustanowieniu cesji na środki pieniężne z przekazywanych faktur procedura finansowania zostaje w pełni aktywowana. I pieniądze z faktur Klient otrzymuje na konto bankowe. Nieocenioną zaletą faktoringu online jest także fakt, że dostęp do usługi jest możliwy o każdej porze dnia i nocy, a przesyłanie dokumentów odbywa się drogą elektroniczną bez konieczności poświęcania czasu na dowóz dokumentów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]