Przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu bank ma obowiązek przeanalizowania zdolności kredytowej klienta. Na ostateczną ocenę sytuacji finansowej składa się wiele różnych czynników, które ustalane są indywidualnie przez każdy z banków. Przygotowując się do zaciągnięcia kredytu, warto sprawdzić swoją zdolność kredytową oraz podjąć kroki, które pomogą ją zwiększyć.

Jak sprawdzić zdolność kredytową

Najogólniej ujmując, zdolność kredytowa jest wskaźnikiem finansowych możliwości spłaty zaciągniętego kredytu i wiarygodności klienta.

Czynnikami, które w największej mierze wpływają na zdolność kredytową, są:

  • wysokość miesięcznego wynagrodzenia,
  • stabilność zatrudnienia (rodzaj umowy o pracę, staż pracy w danej firmie),
  • liczba osób na utrzymaniu,
  • wysokość miesięcznych opłat (rachunki, spłata zadłużeń).

Podczas przygotowań do zaciągnięcia kredytu warto samodzielnie obliczyć swoją orientacyjną zdolność kredytową. Ogólnodostępnym i bezpłatnym narzędziem, które to umożliwia, jest kalkulator zdolności kredytowej. Korzystanie z niego polega na wypełnieniu tabeli zawierającej pytania zbliżone do tych, które zadają pracownicy banków podczas procedury kredytowej. Na podstawie udzielonych odpowiedzi narzędzie jest w stanie orientacyjnie ocenić, czy Twoja sytuacja finansowa pozwala na zaciągnięcie kredytu, a jeżeli tak, to jaka jest jego maksymalna wysokość. Jeżeli uzyskane wyniki nie są satysfakcjonujące, możesz postarać się poprawić swoją zdolność kredytową.

Jak zwiększyć zdolność kredytową

Pomimo tego, że nie masz wpływu na część czynników warunkujących Twoją zdolność kredytową (na przykład wiek), wciąż możesz skorzystać z kilku możliwości zwiększenia swojej wiarygodności w oczach banku.

  1. Ureguluj dotychczasowe zobowiązania – na tyle, na ile to możliwe, zadbaj o spłatę innych pożyczek, zanim wystąpisz z wnioskiem o kredyt. Nawet niewielkie zobowiązanie może wpływać negatywnie na Twoją zdolność kredytową. Jeżeli nie możesz tego zrobić, postaraj się o wydłużenie okresu spłaty i zmniejszenie miesięcznych rat posiadanych kredytów.
  2. Zrezygnuj z karty kredytowej – samo jej posiadanie (nawet jeżeli nigdy nie została użyta) obniża Twoją zdolność kredytową. Podobnie rzecz się ma w przypadku limitów kredytowych na koncie.
  3. Rozważ wydłużenie okresu spłaty – im krótszy jest czas, na jaki planujesz zaciągnąć kredyt, tym wyższe będą jego raty. Rozłożenie spłaty na dłuższy okres obniży miesięczne zobowiązania i poprawi Twoją zdolność kredytową.
  4. Postaraj się o współkredytobiorcę – nie ma obowiązku, aby osoba starająca się wraz z Tobą o kredyt była Twoim małżonkiem lub krewnym. Oznacza to, że bez przeszkód możesz starać się o kredyt na przykład z partnerem życiowym. Kupno mieszkania przed ślubem może być dobrym posunięciem. Ważne jednak, aby potencjalny współkredytobiorca realnie podnosił zdolność kredytową – posiadał stałe źródło utrzymania, nie był zadłużony.
  5. Zdecyduj się na zobowiązanie o równych ratach – w przypadku kredytu o ratach malejących Twoja zdolność kredytowa obliczana jest dla pierwszej, najwyższej raty.

[Głosów:2    Średnia:5/5]