Sprawy rodzinne, które mogą wymagać pomocy prawnika

0
513

Prawo rodzinne jest jedną z najczęstszych przyczyn poszukiwania pomocy prawnej. Nie ma w tym niczego dziwnego – sprawy rodzinne dotyczą praktycznie każdego z nas, a co więcej, zazwyczaj mają bardzo delikatny charakter. Oznacza to, że ich prowadzenie powinno być szczególnie uważne i wymaga od każdej ze stron dużego zrozumienia. Zobaczmy zatem, w jakich sytuacjach przydaje się pomoc prawnika rodzinie.

Rozwód

Jednym z najczęstszych powodów poszukiwania pomocy prawnej jest pragnienie rozwiązania związku małżeńskiego. Polskie prawo przewiduje, że rozwód może zostać udzielony na wniosek jednego lub obydwojga małżonków, w sytuacji, w której doszło do całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Ze względu na to, że rozwody to kwestie bardzo delikatne, prawnik Opole podchodzi do każdej sprawy bardzo indywidualnie. Warto zasięgnąć jego porady przede wszystkim przed złożeniem wniosku do sądu, ponieważ pomoże on w ustaleniu, jakie jeszcze dokumenty będą niezbędne w celu orzeczenia rozwodu. Co więcej, będzie wspierał klienta podczas całego procesu, zarówno przygotowując dokumenty, jak również reprezentując przed sądem jedno z małżonków.

Jeśli nie jesteś osobą przekonaną do rozwodu, ale widzisz, że w twoim małżeństwie nie układa się najlepiej, prawnik może także pełnić rolę mediatora, pomagając w rozwiązaniu konfliktów rodzinnych.

Dzieci i alimenty

Rozwód nie jest tylko rozstaniem się dwójki ludzi. To całkowity rozłam rodziny, w wyniku którego mogą ucierpieć również dzieci. Podczas każdej sprawy rozwodowej ich dobro powinno zostać postawione na pierwszym miejscu, o czym muszą pamiętać zarówno rodzice, jak i sąd.

Aby dzieci miały zapewnione godne warunki życia po rozwodzie rodziców, sąd przede wszystkim musi przyznać jednemu z rodziców prawo do stałej opieki nad nimi. I choć zazwyczaj otrzymuje je matka, mogą zdarzyć się sytuacje, w których dzieci pozostają pod stałą opieką ojca. Drugie z byłych małżonków zazwyczaj zobowiązany jest do uiszczania alimentów, a także przysługuje mu prawo do uczestniczenia w życiu dzieci, w tym do spotkań z nimi.

Prawnik może pomóc w uzyskaniu porozumienia pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami lub też wspomaga zainteresowanego rodzica w uzyskaniu pełnej opieki nad dzieckiem. Jego zadaniem może być także pomoc w uzyskaniu odpowiednich, pozwalających na utrzymanie dziecka, alimentów od byłego małżonka.

Kwestie majątkowe

Kwestie majątkowe również są często podejmowane w rodzinach i wiążą się między innymi z dziedziczeniem majątku po rodzicach czy dziadkach. W wielu sytuacjach wymagane jest prowadzenie postępowania spadkowego, które umożliwia dalsze działania na rzecz danego gruntu, nieruchomości czy innych form własności, odziedziczonych po przodkach.

Prawnik może pomóc w przeprowadzeniu takiego postępowania, a przede wszystkim w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, która posłuży za podstawę wydania orzeczenia sądowego.

[Głosów:0    Średnia:0/5]