Do czego służy ALTER TABLE?

Do czego służy ALTER TABLE?

ALTER TABLE jest jednym z najważniejszych poleceń w języku SQL, które umożliwia zmianę struktury istniejącej tabeli w bazie danych. To polecenie jest niezwykle przydatne, gdy potrzebujemy wprowadzić zmiany w już istniejących tabelach, takie jak dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie kolumn.

Zmiana nazwy tabeli

Jednym z najczęstszych zastosowań ALTER TABLE jest zmiana nazwy tabeli. Może to być konieczne, gdy chcemy dostosować nazwę tabeli do nowych wymagań lub standardów. Aby to zrobić, wystarczy użyć polecenia ALTER TABLE i podać nową nazwę tabeli.

ALTER TABLE stara_nazwa
RENAME TO nowa_nazwa;

Na przykład, jeśli chcemy zmienić nazwę tabeli „Pracownicy” na „Zatrudnieni”, możemy użyć poniższego polecenia:

ALTER TABLE Pracownicy
RENAME TO Zatrudnieni;

Dodawanie nowych kolumn

ALTER TABLE umożliwia również dodawanie nowych kolumn do istniejącej tabeli. Może to być przydatne, gdy chcemy rozszerzyć strukturę tabeli o nowe dane. Aby dodać nową kolumnę, musimy podać jej nazwę oraz typ danych.

ALTER TABLE nazwa_tabeli
ADD nazwa_kolumny typ_danych;

Na przykład, jeśli chcemy dodać nową kolumnę „Data_zatrudnienia” o typie danych DATE do tabeli „Zatrudnieni”, możemy użyć poniższego polecenia:

ALTER TABLE Zatrudnieni
ADD Data_zatrudnienia DATE;

Usuwanie istniejących kolumn

ALTER TABLE umożliwia również usuwanie istniejących kolumn z tabeli. Może to być potrzebne, gdy chcemy usunąć niepotrzebne dane lub zmienić strukturę tabeli. Aby usunąć kolumnę, musimy podać jej nazwę.

ALTER TABLE nazwa_tabeli
DROP COLUMN nazwa_kolumny;

Na przykład, jeśli chcemy usunąć kolumnę „Data_zatrudnienia” z tabeli „Zatrudnieni”, możemy użyć poniższego polecenia:

ALTER TABLE Zatrudnieni
DROP COLUMN Data_zatrudnienia;

Modyfikowanie istniejących kolumn

ALTER TABLE umożliwia również modyfikowanie istniejących kolumn w tabeli. Może to być potrzebne, gdy chcemy zmienić typ danych, długość lub inne właściwości kolumny. Aby zmodyfikować kolumnę, musimy podać jej nazwę oraz nowe parametry.

ALTER TABLE nazwa_tabeli
ALTER COLUMN nazwa_kolumny nowe_parametry;

Na przykład, jeśli chcemy zmienić typ danych kolumny „Data_zatrudnienia” z DATE na DATETIME w tabeli „Zatrudnieni”, możemy użyć poniższego polecenia:

ALTER TABLE Zatrudnieni
ALTER COLUMN Data_zatrudnienia DATETIME;

Podsumowanie

ALTER TABLE jest niezwykle przydatnym poleceniem w języku SQL, które umożliwia zmianę struktury istniejącej tabeli w bazie danych. Dzięki temu poleceniu możemy zmieniać nazwy tabel, dodawać nowe kolumny, usuwać istniejące kolumny oraz modyfikować istniejące kolumny. Jest to niezbędne narzędzie dla każdego programisty lub administratora baz danych.

ALTER TABLE służy do modyfikacji struktury tabeli w bazie danych.

Link do strony: https://www.motell.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]