Co znajduje się w bilansie?
Co znajduje się w bilansie?

Co znajduje się w bilansie?

Co znajduje się w bilansie?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co znajduje się w bilansie. Bilans jest jednym z najważniejszych dokumentów finansowych, który przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa w określonym okresie. Pozwala on nam zrozumieć, jakie są aktywa, pasywa i kapitał własny firmy.

Aktywa

Aktywa to wszystkie zasoby, które posiada firma i które przynoszą korzyści ekonomiczne. Mogą to być na przykład nieruchomości, maszyny, samochody, zapasy, należności od klientów i wiele innych. Aktywa są podzielone na dwie kategorie: trwałe i obrotowe.

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe to te, które są używane przez firmę przez dłuższy czas, zazwyczaj przynajmniej rok. Mogą to być na przykład budynki, maszyny, pojazdy, grunty. W bilansie są one przedstawione jako wartość początkowa minus amortyzacja, czyli stopniowe zużywanie się tych aktywów.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe to te, które są wykorzystywane w bieżącej działalności firmy i są zazwyczaj zamieniane na gotówkę w ciągu jednego roku. Przykłady aktywów obrotowych to zapasy, należności od klientów, środki pieniężne na rachunkach bankowych.

Pasywa

Pasywa to zobowiązania finansowe firmy wobec innych podmiotów. Mogą to być na przykład kredyty bankowe, zobowiązania wobec dostawców, wynagrodzenia dla pracowników. Pasywa są również podzielone na dwie kategorie: długoterminowe i krótkoterminowe.

Pasywa długoterminowe

Pasywa długoterminowe to zobowiązania, które spłacane są w okresie dłuższym niż rok. Przykłady to na przykład kredyty hipoteczne, obligacje emitowane przez firmę.

Pasywa krótkoterminowe

Pasywa krótkoterminowe to zobowiązania, które muszą zostać spłacone w ciągu jednego roku. Mogą to być na przykład zobowiązania wobec dostawców, wynagrodzenia dla pracowników, podatki do zapłacenia.

Kapitał własny

Kapitał własny to różnica między aktywami a pasywami. Oznacza to, że jest to wartość, która pozostaje w firmie po odjęciu wszystkich zobowiązań. Kapitał własny jest również nazywany kapitałem netto lub wartością firmy.

Podsumowanie

Bilans jest niezwykle ważnym narzędziem, które pozwala nam zrozumieć sytuację finansową przedsiębiorstwa. Przedstawia on aktywa, pasywa i kapitał własny, co daje nam pełny obraz tego, co znajduje się w bilansie. Dzięki temu możemy ocenić stabilność finansową firmy i podjąć odpowiednie decyzje biznesowe.

Wezwanie do działania: Sprawdź, co znajduje się w bilansie!

[Głosów:0    Średnia:0/5]